Thiềm Thừ Ngọc,Đá Quý

Thiềm Thừ Phỉ Thúy,nhả tài lộc,thu của cải C_NPT_1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ngọc Phỉ Thúy ( Miến Điện, Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 16cm x 20cm + Khối lượng:7.1 kg ( Có giấy chứng nhận của Viện Đá Quý Hồng Kông) + Ý nghĩa: giữ tài lộc, mang đến sự bình yên more »

Cóc ngọc Hoàng Long (5175),nhả tài lộc,thu của cải TT-HL

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương , Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao):16.5cm x 9.5cm x10cm( tính luôn đế) + Khối lượng: 655g + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc, sự yên lành, may mắn trong công việc more »

Thiềm Thừ ngọc Hoàng Long,nhả tài lộc,thu của cải TT-HL-S4-4803

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 7.5cm x 6.5cm (chưa tính đế) + Khối lượng: 608g (chưa tính đế) + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang more »

Thiềm Thừ ngọc Hoàng Long,nhả tài lộc,thu của cải TT-HL-S4-9140

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 9.5cm x 8cm (chưa tính đế) + Khối lượng: 1,157kg (chưa tính đế) + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang more »

Thiềm thừ ngọc Hoàng Long,nhả tài lộc,thu của cải TT-HL-S4-7252

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 13.5cm x 9.5cm x 7.5cm (chưa tính đế) + Khối lượng: 918g (chưa tính đế) + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang more »

Thiềm thừ ngọc Hoàng Long,nhả tài lộc,thu của cải TT-HL-S4-8485

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 9cm x 8.5cm (chưa tính đế) + Khối lượng: 1.074Kg (chưa tính đế) + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang more »

Thiềm thừ ngọc Hoàng Long,nhả tài lộc,thu của cải TT-HL-S4-4132

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 7.5cm x 7cm (chưa tính đế) + Khối lượng: 523g (chưa tính đế) + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang more »