Thiềm thừ ngọc Hoàng Long,nhả tài lộc,thu của cải TT-HL-S4-4132

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 7.5cm x 7cm (chưa tính đế) + Khối lượng: 523g (chưa tính đế) + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang more »

Thiềm thừ ngọc Hoàng Long,nhả tài lộc,thu của cải TT-HL-S4-2591

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 6.5cm x 4,5cm (chưa tính đế) + Khối lượng: 328g (chưa tính đế) + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang more »

Thiềm thừ ngọc Hoàng Long,nhả tài lộc,thu của cải TT-HL-S4-4108

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (Tân Cương – Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11.5cm x 7cm x 7cm (chưa tính đế) + Khối lượng: 520g (chưa tính đế) + Ý nghĩa: linh vật giữ và nhả tài lộc, mang more »

Hốc Đá Mã Não,tăng vượng khí,tốt cho sức khỏe CTA-10

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đá mã não + Thạch anh, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 5cm x 8cm x 10cm + Khối lượng: 0.6 kg + Ý nghĩa: là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ + Các sử dụng: Đặt trong phòng khách, bàn more »

Hang đá thạch anh tím,giảm stress,tốt cho sức khỏe H1-TAT

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 21cm x 17cm x 19cm + Khối lượng: 7.45kg + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm tính, more »

Hang T/A tím Uruguay ,giảm stress,tốt cho sức khỏe HTA13-S4-18032

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 43cm x 21,5cm x 37cm + Khối lượng: 18.4kg + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm tính, more »

Hang T/A tím HTA,giảm stress,tốt cho sức khỏe13-S4-19600

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 26cm x 30cm + Khối lượng: 20kg + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm tính, more »