Hang T/A tím Uruguay,giảm stress,tốt cho sức khỏe HTA13-S4-7840

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x 20cm x 29cm + Khối lượng: 8kg + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm tính, more »

Bông T/A tím Uruguay,giảm stress,tốt cho sức khỏe TAT-01-S4-2237

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _ Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 11.5cm x 8.5cm x 13.5cm + Khối lượng: 581g + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm more »

Bông T/A tím Uruguay,giảm stress,tốt cho sức khỏe TAT-01-S4-3562

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _ Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 12cm x 10.5cm x 13cm + Khối lượng: 925g + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm more »

Bông T/A tím Uruguay,giảm stress,tốt cho sức khỏe TAT-01-S4-1371

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _ Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 7cm x 10cm x 10cm + Khối lượng: 356g + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm more »

Bông T/A tím Uruguay,giảm stress,tốt cho sức khỏe TAT-01-S4-1668

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _ Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cm x 8.5cm x 11.5cm + Khối lượng: 433g + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm more »

Bông T/A tím Uruguay,giảm stress,tốt cho sức khỏe TAT-01-S4-2826

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tím _ Uruguay, Brazil + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 10cm x 13cm + Khối lượng: 734g + Ý nghĩa: thạch anh tím cực kì tốt khi được dùng để giảm đau và giảm stress, giận dữ và khó chịu, làm dịu tâm more »

Cây tài lộc T/A tím,thu hút vượng khí,tài lộc CA208

+ Chất liệu và hoàn thiện: Cây tài lộc thạch anh tím ( Uruguay, Brazil) + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 10cm x 21cm + Khối lượng: 800 gam + Ý nghĩa: Cây Tài Lộc tượng trưng cho sự sung túc, đem lại cát khí mạnh mẽ cho ngôi nhà, văn more »