chọn người xông đất cho người tuổi giáp ngọ

coi tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ đất tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954

Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ nhà. Ít nhất các yếu tố trên phải Bình Hòa, tức là không hợp cũng như không xung khắc. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Giáp Ngọ nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình more »

coi tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954

Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ nhà. Ít nhất các yếu tố trên phải Bình Hòa, tức là không hợp cũng như không xung khắc. Xông đất 2017 gia chủ tuổi Giáp Ngọ nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp với mình more »